Tag:

Sen Dolta

Lễ Sen dolta 2021 hiếu hạnh, nghĩa tình, an toàn trong mùa dịch Covid-19 của đồng Khmer
06:01
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Người Khmer ở TPHCM vui lễ hội Sen Dolta
03:24
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Lễ Sen dolta 2021 hiếu hạnh, nghĩa tình, an toàn trong mùa dịch Covid-19 của đồng Khmer
06:01
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Người Khmer ở TPHCM vui lễ hội Sen Dolta
03:24
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số