Tag:

sơn mài

Có một “Hồn thơ” nhẹ nhàng mà sâu sắc
06:34
 | Tạp chí Mỹ thuật
Triển lãm "Cảm xúc - Thiên nhiên & Con người"
00:07:59
 | Tạp chí Mỹ thuật
Có một “Hồn thơ” nhẹ nhàng mà sâu sắc
06:34
 | Tạp chí Mỹ thuật
Triển lãm "Cảm xúc - Thiên nhiên & Con người"
00:07:59
 | Tạp chí Mỹ thuật