Tag:

tấm cách nhiệt

Tấm cách nhiệt aerogel làm từ rơm
04:42
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Tấm cách nhiệt aerogel làm từ rơm
04:42
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo