Ấn tượng với ‘Sắc Thu’ nồng nàn của các nghệ sĩ Việt - Nhật
Saturday, 9/23/2023, 4:50 PM GMT+7|  Tạp chí Mỹ thuật
VOH - Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật, và triển lãm “Sắc Thu” là hoạt động văn hoá thiết thực hưởng ứng sự kiện trọng đại này.