Bước chuyển mình trầm mặc mà thong dong của họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh

Monday, 6/13/2022, 9:31 PM GMT+7|  Tạp chí Mỹ thuật
(VOH) - "Từ trong vô tận" là triển lãm cá nhân thứ ba của họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh. Đây là kết quả của quá trình anh chiêm nghiệm những hồi ức thơ bé khi sống dải đất miền Trung nắng gió.
VOH
Về nơi bình yên với Ikebana
05:06
 | Tạp chí Mỹ thuật
Độc đáo triển lãm tranh lụa đầu tiên tại TPHCM
06:03
 | Tạp chí Mỹ thuật
Ấn tượng triển lãm tranh màu nước năm 2022
07:50
 | Tạp chí Mỹ thuật