Dấu ấn tranh Việt qua chặng đường 10 năm của một phòng tranh

Sunday, 7/28/2019, 6:42 PM GMT+7|  Tạp chí Mỹ thuật
(VOH) - Craig Thomas Gallery là một trong những phòng tranh thương mại lâu đời và ghi được dấu ấn trong lòng công chúng yêu nghệ thuật
VOH