Đồ họa - Mảnh ghép không thể thiếu của mỹ thuật hiện đại

thứ ba, 28/07/2020, 11:24|  Tạp chí Mỹ thuật
Sự giao lưu hội nhập với nước ngoài cùng với những điều kiện thuận lợi hơn về phương tiện vật chất ở trong nước, đã làm cho hoạt động của câu lạc bộ Đồ họa (Hội Mỹ thuật TPHCM) khởi sắc hơn rất nhiều.
VOH