Độc đáo nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam

Sunday, 2/6/2022, 4:36 PM GMT+7|  Tạp chí Mỹ thuật
(VOH) - Nghệ thuật sơn mài đến nay vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn kỳ diệu và chứng tỏ khả năng biểu đạt vô hạn, vì vậy khuyến khích người nghệ sĩ không ngừng đổi mới, sáng tạo.
VOH
Thái mặc chú tình: Nhẹ nhàng mà đặc sắc
08:25
 | Tạp chí Mỹ thuật
Khơi niềm đam mê sáng tạo với UP 2022
06:31
 | Tạp chí Mỹ thuật