Giấc "Mơ…" lụa bay bổng của người nghệ sĩ với tình yêu Tây Bắc

Friday, 1/21/2022, 4:13 PM GMT+7|  Tạp chí Mỹ thuật
(VOH) - Với tình yêu dành cho phụ nữ và trẻ em nghèo vùng Tây Bắc, tranh của anh mang đặc trưng rất riêng với chủ đề xuyên suốt là hình ảnh thể hiện tình yêu của mình.
VOH
Về nơi bình yên với Ikebana
05:06
 | Tạp chí Mỹ thuật
Thái mặc chú tình: Nhẹ nhàng mà đặc sắc
08:25
 | Tạp chí Mỹ thuật
Mekong Art: Rực rỡ sắc màu kết nối
07:37
 | Tạp chí Mỹ thuật