Giải thưởng Mỹ thuật Khu vực VI - TPHCM năm 2021

Wednesday, 1/26/2022, 9:37 AM GMT+7|  Tạp chí Mỹ thuật
(VOH) - Triển lãm Mỹ thuật là hoạt động thường niên của giới mỹ thuật ở các khu vực trong cả nước, nhằm thúc đẩy sáng tác mỹ thuật tại các địa phương và đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng.
VOH