Hành trình 5 năm “Trở lại hương quê” của hai nghệ sĩ

Thursday, 12/12/2019, 3:02 PM GMT+7|  Tạp chí Mỹ thuật
(VOH) - Triển lãm nằm trong dự án đánh dấu chặng đường 5 năm hành trình sáng tác về quê hương, đất nước của hai tác giả Lương Quốc Thắng và Jacklyn Vy Trần.
VOH
Sài Gòn xuân và hoa
04:52
 | Tạp chí Mỹ thuật
Dấu ấn nghĩa tình của ba họa sĩ U80
00:07:59
 | Tạp chí Mỹ thuật