Họa sĩ, chiến sĩ Trang Phượng và miền ký ức đi cùng năm tháng

Monday, 5/30/2022, 10:36 AM GMT+7|  Tạp chí Mỹ thuật
(VOH) - Xuyên suốt trong sách “Họa sĩ - chiến sĩ Trang Phượng” là sự hiện diện của Phòng Hội họa Giải phóng mà tác giả là một trong những thành viên sáng lập và gắn bó suốt 60 năm qua.
VOH
Về nơi bình yên với Ikebana
05:06
 | Tạp chí Mỹ thuật
Độc đáo triển lãm tranh lụa đầu tiên tại TPHCM
06:03
 | Tạp chí Mỹ thuật
Ấn tượng triển lãm tranh màu nước năm 2022
07:50
 | Tạp chí Mỹ thuật