Họa sĩ Nam Anh và triển lãm cá nhân đầu tiên sau hành trình hơn 50 năm

Thursday, 9/1/2022, 9:16 AM GMT+7|  Tạp chí Mỹ thuật
(VOH) - Họa sĩ Nam Anh được giới hội họa và các nhà sưu tập nhận định là cây cọ có khả năng biến hóa và thích ứng với mọi trường phái hội họa.
VOH