Khi văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận

Sunday, 10/20/2019, 2:22 PM GMT+7|  Tạp chí Mỹ thuật
(VOH) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng đề tài về lực lượng vũ trang và chiến tranh Cách mạng vẫn không hề cũ. Ngược lại, đây là nguồn cảm hứng cho các văn nghệ sĩ sáng tạo nên những tác phẩm xuất sắc.
VOH
Côn Đảo thiêng liêng qua đường cọ màu nước
04:36
 | Tạp chí Mỹ thuật
Thư pháp Trương Lộ và triết lý Phật - Đạo - Nho
06:48
 | Tạp chí Mỹ thuật
Những mùa hoa lan tỏa yêu thương
06:52
 | Tạp chí Mỹ thuật
Xuân về trên thành phố Bác
06:09
 | Tạp chí Mỹ thuật
Nghệ thuật và sự gắn kết yêu thương
06:05
 | Tạp chí Mỹ thuật
Bền bỉ một tình yêu nghệ thuật
07:25
 | Tạp chí Mỹ thuật
‘Của để dành’ cho yêu thương trọn vẹn
06:36
 | Tạp chí Mỹ thuật