Khi văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận

Sunday, 10/20/2019, 2:22 PM GMT+7|  Tạp chí Mỹ thuật
(VOH) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng đề tài về lực lượng vũ trang và chiến tranh Cách mạng vẫn không hề cũ. Ngược lại, đây là nguồn cảm hứng cho các văn nghệ sĩ sáng tạo nên những tác phẩm xuất sắc.
VOH