“Sơn Mài Bắc” và đặc trưng nghệ thuật độc đáo của mỹ thuật Việt Nam

chủ nhật, 24/11/2019, 01:45|  Tạp chí Mỹ thuật
(VOH) - Đặt tên nhóm là Sơn Mài Bắc, các họa sĩ muốn hướng đến một tinh thần rõ ràng - đó là sáng tác dựa trên chất liệu và kỹ thuật truyền thống của sơn ta vùng đồng bằng Bắc Bộ.
VOH