“Sơn Mài Bắc” và đặc trưng nghệ thuật độc đáo của mỹ thuật Việt Nam

Sunday, 11/24/2019, 1:45 PM GMT+7|  Tạp chí Mỹ thuật
(VOH) - Đặt tên nhóm là Sơn Mài Bắc, các họa sĩ muốn hướng đến một tinh thần rõ ràng - đó là sáng tác dựa trên chất liệu và kỹ thuật truyền thống của sơn ta vùng đồng bằng Bắc Bộ.
VOH
Côn Đảo thiêng liêng qua đường cọ màu nước
04:36
 | Tạp chí Mỹ thuật
Thư pháp Trương Lộ và triết lý Phật - Đạo - Nho
06:48
 | Tạp chí Mỹ thuật
Những mùa hoa lan tỏa yêu thương
06:52
 | Tạp chí Mỹ thuật
Xuân về trên thành phố Bác
06:09
 | Tạp chí Mỹ thuật
Nghệ thuật và sự gắn kết yêu thương
06:05
 | Tạp chí Mỹ thuật
Bền bỉ một tình yêu nghệ thuật
07:25
 | Tạp chí Mỹ thuật
‘Của để dành’ cho yêu thương trọn vẹn
06:36
 | Tạp chí Mỹ thuật