Thỏa sức sáng tạo cùng Triển lãm Trang trí Mỹ thuật 2020

Thursday, 7/2/2020, 8:12 PM GMT+7|  Tạp chí Mỹ thuật
Đặc trưng của ngành và câu lạc bộ Trang trí là các tác phẩm mang đậm hơi hướng mỹ thuật ứng dụng. Đây là lĩnh vực có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội.
VOH
Làn Sóng Xanh Party 11/2020
01:24:12
 | Làn sóng xanh
Bông Lúa Vàng 2020 - 28/11/2020
 | Bông lúa vàng