Thỏa sức sáng tạo cùng Triển lãm Trang trí Mỹ thuật 2020

thứ năm, 02/07/2020, 08:12|  Tạp chí Mỹ thuật
Đặc trưng của ngành và câu lạc bộ Trang trí là các tác phẩm mang đậm hơi hướng mỹ thuật ứng dụng. Đây là lĩnh vực có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội.
VOH