Thư pháp Trương Lộ và triết lý Phật - Đạo - Nho

Thursday, 4/1/2021, 9:10 AM GMT+7|  Tạp chí Mỹ thuật
(VOH) - Những tác phẩm của nghệ nhân Trương Lộ vừa mang đậm dấu ấn cổ điển, truyền thống, vừa có tính khám phá, hiện đại, giàu tính triết lý và hướng đến những điều chân, thiện, mỹ.
VOH
Thái mặc chú tình: Nhẹ nhàng mà đặc sắc
08:25
 | Tạp chí Mỹ thuật
Khơi niềm đam mê sáng tạo với UP 2022
06:31
 | Tạp chí Mỹ thuật
Màu nước: Dịu dàng mà mạnh mẽ
04:11
 | Tạp chí Mỹ thuật