Triển lãm Màu nước Quốc tế 2021: Sự giao thoa thời 'bình thường mới'

Monday, 1/24/2022, 4:34 PM GMT+7|  Tạp chí Mỹ thuật
(VOH) - Triển lãm Màu nước Quốc tế Mùa thu 2021 là sự kiện quốc tế phi lợi nhuận, nhằm đem lại một không gian thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật màu nước đặc sắc cho cộng đồng yêu hội hoạ ở Việt Nam.
VOH