Triển lãm thành quả trại sáng tác và sáng tác mới 2020: Dấu ấn khó quên

Tuesday, 9/1/2020, 10:07 AM GMT+7|  Tạp chí Mỹ thuật
(VOH) - Triển lãm là hoạt động chuyên ngành nhằm thúc đẩy sự sáng tạo nghệ thuật đối với họa sĩ, điêu khắc gia và sinh viên ngành Mỹ thuật để có thêm nhiều tác phẩm chất lượng đi vào cuộc sống.
VOH
Sài Gòn xuân và hoa
04:52
 | Tạp chí Mỹ thuật
Dấu ấn nghĩa tình của ba họa sĩ U80
00:07:59
 | Tạp chí Mỹ thuật