Triển lãm thành quả trại sáng tác và sáng tác mới 2020: Dấu ấn khó quên

thứ ba, 01/09/2020, 10:07|  Tạp chí Mỹ thuật
(VOH) - Triển lãm là hoạt động chuyên ngành nhằm thúc đẩy sự sáng tạo nghệ thuật đối với họa sĩ, điêu khắc gia và sinh viên ngành Mỹ thuật để có thêm nhiều tác phẩm chất lượng đi vào cuộc sống.
VOH