Bay flycam: Phải vượt qua giới hạn của bản thân

Tuesday, 2/21/2023, 2:19 PM GMT+7|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - HOPA và CLB Không ảnh Sài Gòn tổ chức buổi giao lưu, workshop về chụp ảnh bằng flycam giữa thành viên CLB và Nhiếp ảnh gia Bjorn Steinbekk - người Iceland.
Vũ Sơn - Khiêm Huân - Thanh Mai
Phật giáo với hòa bình
06:18
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P3 - Kỹ thuật chụp ảnh Focus stacking
11:54
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P2 - thông số và kỹ thuật chụp
09:50
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Phật giáo với hòa bình
06:18
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P3 - Kỹ thuật chụp ảnh Focus stacking
11:54
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P2 - thông số và kỹ thuật chụp
09:50
 | Tạp chí Nhiếp ảnh