Các loại kính lọc (filter) và hiệu ứng khi sử dụng (P1)

Monday, 11/1/2021, 5:01 PM GMT+7|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - Nhiếp ảnh gia Kiên Phạm, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật Hội Nhiếp ảnh TPHCM, Giám đốc công ty Bombo, sẽ trình bày chuyên đề về các loại kính lọc (filter) và hiệu ứng khi sử dụng.
Vũ Sơn - Khiêm Huân - Thanh Mai
Việt Nam sẽ chiến thắng
06:32
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Vang mãi khúc quân hành
07:38
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Những bước đi mở đường
06:33
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Phòng Truyền thống gắn với văn hóa Việt Nam
07:31
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Đường Nhiếp ảnh nghệ thuật: Thành phố tôi yêu
06:35
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Khoảnh khắc cùng xe Việt, nhà Việt
06:36
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Việt Nam sẽ chiến thắng
06:32
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Vang mãi khúc quân hành
07:38
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Những bước đi mở đường
06:33
 | Tạp chí Nhiếp ảnh