Cần hy sinh và chia sẻ khi đi vào con đường nhiếp ảnh nghệ thuật

Wednesday, 3/15/2023, 5:49 PM GMT+7|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - Hội Nhiếp ảnh TPHCM vừa tổ chức buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về nhiếp ảnh với nhiếp ảnh gia Frank Hausdörfer - người Đức, đang ở thăm và thực hiện các tác phẩm tại Việt Nam.
Vũ Sơn - Khiêm Huân - Thanh Duyên
Phật giáo với hòa bình
06:18
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P3 - Kỹ thuật chụp ảnh Focus stacking
11:54
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P2 - thông số và kỹ thuật chụp
09:50
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Phật giáo với hòa bình
06:18
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P3 - Kỹ thuật chụp ảnh Focus stacking
11:54
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P2 - thông số và kỹ thuật chụp
09:50
 | Tạp chí Nhiếp ảnh