Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Quận 3: Lan tỏa mô hình Nhiếp ảnh cộng đồng

Tuesday, 2/28/2023, 9:28 PM GMT+7|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - CLB Nhiếp ảnh quận 3 ra mắt nâng tổng số CLB thuộc Trung tâm VHTT quận lên 11 CLB. Quận 3 cũng là quận có phong trào nhiếp ảnh hoạt động khá mạnh.
Vũ Sơn - Trọng Huy - Thanh Duyên
Phật giáo với hòa bình
06:18
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P3 - Kỹ thuật chụp ảnh Focus stacking
11:54
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P2 - thông số và kỹ thuật chụp
09:50
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Phật giáo với hòa bình
06:18
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P3 - Kỹ thuật chụp ảnh Focus stacking
11:54
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P2 - thông số và kỹ thuật chụp
09:50
 | Tạp chí Nhiếp ảnh