Chụp ảnh bằng điện thoại di động (P.3)

Wednesday, 2/8/2023, 6:04 PM GMT+7|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - Trong phần 3 chuyên gia TuanLionsg tiếp tục hướng dẫn các bạn việc chỉnh sửa ảnh bằng phần mềm chuyên dụng sau khi chụp bằng điện thoại đi động.
Vũ Sơn - Khiêm Huân
Phật giáo với hòa bình
06:18
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P3 - Kỹ thuật chụp ảnh Focus stacking
11:54
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P2 - thông số và kỹ thuật chụp
09:50
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Phật giáo với hòa bình
06:18
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P3 - Kỹ thuật chụp ảnh Focus stacking
11:54
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P2 - thông số và kỹ thuật chụp
09:50
 | Tạp chí Nhiếp ảnh