Đầu tư sáng tác ảnh cần đi vào chiều sâu cuộc sống

Wednesday, 1/27/2021, 3:56 PM GMT+7|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - Triển lãm ảnh Đầu tư sáng tác năm 2020 đã khai mạc tại Hội Nhiếp ảnh TPHCM 122 Sương Nguyệt Anh vào cuối tuần qua với 34 bộ ảnh của 34 tác giả.
Vũ Sơn - Khiêm Huân - Thanh Mai
Sài Gòn - Bạn hữu gần xa
07:20
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Tiếp nối truyền thống ngành Nhiếp ảnh Việt Nam
06:17
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Quê hương - qua ống kính nhiếp ảnh nữ TPHCM
04:42
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Xuân quê hương - trở về với nguồn cội
05:59
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Triển lãm khu vực TPHCM 2020
05:18
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Nét đẹp quê hương
07:00
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Câu lạc bộ Tao Đàn - bốn mùa yêu thương
06:58
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Trại Sáng tác nhiệm kỳ 7 ngày càng khởi sắc
09:13
 | Tạp chí Nhiếp ảnh