Đoàn kết, sáng tạo, phát triển, hội nhập thế giới

Sunday, 12/5/2021, 3:16 PM GMT+7|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - Trải qua 7 nhiệm kỳ hoạt động đến nhiệm kỳ 8 này, Hội Nhiếp ảnh TPHCM đã có một lực lượng hùng hậu gồm 22 chi hội và 5 Câu lạc bộ với nhiều hoạt động được tổ chức thường xuyên.
VOH
Việt Nam sẽ chiến thắng
06:32
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Vang mãi khúc quân hành
07:38
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Những bước đi mở đường
06:33
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Phòng Truyền thống gắn với văn hóa Việt Nam
07:31
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Đường Nhiếp ảnh nghệ thuật: Thành phố tôi yêu
06:35
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Khoảnh khắc cùng xe Việt, nhà Việt
06:36
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Việt Nam sẽ chiến thắng
06:32
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Vang mãi khúc quân hành
07:38
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Những bước đi mở đường
06:33
 | Tạp chí Nhiếp ảnh