Đoàn kết, sáng tạo, phát triển, hội nhập thế giới

Sunday, 12/5/2021, 3:16 PM GMT+7|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - Trải qua 7 nhiệm kỳ hoạt động đến nhiệm kỳ 8 này, Hội Nhiếp ảnh TPHCM đã có một lực lượng hùng hậu gồm 22 chi hội và 5 Câu lạc bộ với nhiều hoạt động được tổ chức thường xuyên.
VOH
Một chuyến tác nghiệp thú vị cho hội viên HOPA
06:46
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Nón lá - duyên dáng hình ảnh Việt Nam
06:37
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Phật giáo đồng hành cùng dân tộc
07:21
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Nhiếp ảnh và cuộc sống
07:15
 | Tạp chí Nhiếp ảnh