Đường Nhiếp ảnh nghệ thuật: Thành phố tôi yêu

Monday, 11/29/2021, 8:22 AM GMT+7|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Nhiếp ảnh TPHCM, sáng 25/11, Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức khai mạc Đường Nhiếp ảnh nghệ thuật nằm trên đường Đồng Khởi.
Vũ Sơn - Khiêm Huân - Thanh Mai
Việt Nam sẽ chiến thắng
06:32
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Vang mãi khúc quân hành
07:38
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Những bước đi mở đường
06:33
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Phòng Truyền thống gắn với văn hóa Việt Nam
07:31
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Khoảnh khắc cùng xe Việt, nhà Việt
06:36
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Việt Nam sẽ chiến thắng
06:32
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Vang mãi khúc quân hành
07:38
 | Tạp chí Nhiếp ảnh