Hội Nhiếp ảnh TPHCM:  Năng động - Hiệu quả (Phần 2)

Thursday, 10/29/2020, 6:12 PM GMT+7|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - Đại hội 8 Hội NATP đã diễn ra trong hai ngày 24 - 25/10. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 8 (2020- 2025), Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Ủy viên thường vụ và Chủ tịch, Phó chủ tich Hội.
Vũ Sơn - Khiêm Huân - Phương Huyền
Sài Gòn - Bạn hữu gần xa
07:20
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Tiếp nối truyền thống ngành Nhiếp ảnh Việt Nam
06:17
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Quê hương - qua ống kính nhiếp ảnh nữ TPHCM
04:42
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Xuân quê hương - trở về với nguồn cội
05:59
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Triển lãm khu vực TPHCM 2020
05:18
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Nét đẹp quê hương
07:00
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Câu lạc bộ Tao Đàn - bốn mùa yêu thương
06:58
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Trại Sáng tác nhiệm kỳ 7 ngày càng khởi sắc
09:13
 | Tạp chí Nhiếp ảnh