Hướng dẫn xem ảnh: Phần 2 - Thế nào là một tấm ảnh đáng xem ?

Sunday, 5/27/2018, 7:32 PM GMT+7|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - Một tấm ảnh được hình thành trên nhiều yếu tố: ánh sáng, bố cục, đường nét… nhưng như thế nào là một bức ảnh dễ xem, đáng xem và là một tác phẩm nhiếp ảnh ?
Vũ Sơn - Khiêm Huân
Phật giáo với hòa bình
06:18
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P3 - Kỹ thuật chụp ảnh Focus stacking
11:54
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P2 - thông số và kỹ thuật chụp
09:50
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Phật giáo với hòa bình
06:18
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P3 - Kỹ thuật chụp ảnh Focus stacking
11:54
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P2 - thông số và kỹ thuật chụp
09:50
 | Tạp chí Nhiếp ảnh