Lựa chọn kính lọc (filter) cho máy ảnh như thế nào?

Sunday, 11/7/2021, 3:51 PM GMT+7|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - Trong phần 2 chuyên đề filter, hướng dẫn về cách thức lựa chọn kính lọc và giá đỡ kính lọc như thế nào để đạt hiệu quả tối đa khi chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia Kiên Phạm tiếp tục trình bày.
Việt Nam sẽ chiến thắng
06:32
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Vang mãi khúc quân hành
07:38
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Những bước đi mở đường
06:33
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Phòng Truyền thống gắn với văn hóa Việt Nam
07:31
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Đường Nhiếp ảnh nghệ thuật: Thành phố tôi yêu
06:35
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Khoảnh khắc cùng xe Việt, nhà Việt
06:36
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Việt Nam sẽ chiến thắng
06:32
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Vang mãi khúc quân hành
07:38
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Những bước đi mở đường
06:33
 | Tạp chí Nhiếp ảnh