Nghệ sĩ Lâm Tấn Tài - Người con Đồng Tháp trọn đời dành cho Nhiếp ảnh

Saturday, 3/11/2023, 8:48 PM GMT+7|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - Hội Nhiếp ảnh TPHCM  đã tổ chức đoàn đi viếng mộ NSNA Lâm Tấn Tài - Vị chủ tịch đầu tiên của HOPA, được coi là một trong những người sáng lập Hội Nhiếp ảnh TPHCM.
Vũ Sơn - Khiêm Huân - Thanh Mai
Phật giáo với hòa bình
06:18
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P3 - Kỹ thuật chụp ảnh Focus stacking
11:54
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P2 - thông số và kỹ thuật chụp
09:50
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Phật giáo với hòa bình
06:18
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P3 - Kỹ thuật chụp ảnh Focus stacking
11:54
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P2 - thông số và kỹ thuật chụp
09:50
 | Tạp chí Nhiếp ảnh