Nghệ thuật đâu chỉ là "đúng, đủ, đẹp, độc đáo"!

thứ tư, 06/11/2019, 02:23|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - Lớp Sáng tác ảnh khóa 6 - Hội NATP, vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho 22 học viên. 73 bức ảnh của các học viên được Hội đồng nghệ thuật - Hội NATP lựa chọn để triển lãm.
Vũ Sơn - Anh Tuấn - Thanh Mai