Những bước đi mở đường

Saturday, 12/4/2021, 6:54 AM GMT+7|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - Ôn lại chặng đường trong 4 thập kỷ qua, để thấy được những đóng góp cũng như sự phát triển vượt bậc của Hội Nhiếp ảnh, đồng thời khẳng định vai trò vị trí của nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh.
VOH
Một chuyến tác nghiệp thú vị cho hội viên HOPA
06:46
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Nón lá - duyên dáng hình ảnh Việt Nam
06:37
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Phật giáo đồng hành cùng dân tộc
07:21
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Nhiếp ảnh và cuộc sống
07:15
 | Tạp chí Nhiếp ảnh