Những bước đi mở đường

Saturday, 12/4/2021, 6:54 AM GMT+7|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - Ôn lại chặng đường trong 4 thập kỷ qua, để thấy được những đóng góp cũng như sự phát triển vượt bậc của Hội Nhiếp ảnh, đồng thời khẳng định vai trò vị trí của nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh.
VOH
Việt Nam sẽ chiến thắng
06:32
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Vang mãi khúc quân hành
07:38
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Phòng Truyền thống gắn với văn hóa Việt Nam
07:31
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Đường Nhiếp ảnh nghệ thuật: Thành phố tôi yêu
06:35
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Khoảnh khắc cùng xe Việt, nhà Việt
06:36
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Việt Nam sẽ chiến thắng
06:32
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Vang mãi khúc quân hành
07:38
 | Tạp chí Nhiếp ảnh