Sài Gòn xưa - vùng đất nhiều kênh rạch

thứ sáu, 22/11/2019, 09:00|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - Sài Gòn xưa có bao nhiêu kênh rạch? Câu hỏi khó mà ai có thể trả lời chính xác? Nhưng chắc chắn, nhiều con đường ngày nay là kênh rạch xưa kia
Vũ Sơn - Khiêm Huân - Thanh Mai