Xây dựng Hội Nhiếp ảnh TPHCM - “Không gian văn hóa nhiếp ảnh Hồ Chí Minh”

Sunday, 3/12/2023, 3:03 PM GMT+7|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - Hội Nhiếp ảnh TPHCM và Hội NSNA Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Nhiếp ảnh với cuộc sống”.
Vũ Sơn - Khiêm Huân - Thanh Mai
Phật giáo với hòa bình
06:18
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P3 - Kỹ thuật chụp ảnh Focus stacking
11:54
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P2 - thông số và kỹ thuật chụp
09:50
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Phật giáo với hòa bình
06:18
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P3 - Kỹ thuật chụp ảnh Focus stacking
11:54
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Chụp ảnh Macro P2 - thông số và kỹ thuật chụp
09:50
 | Tạp chí Nhiếp ảnh