Athletic Bilbao 4-0 Barca (Lượt đi Siêu cúp TBN 2015)

Saturday, 8/15/2015, 8:21 AM GMT+7|  Thể thao
Athletic Bilbao 4-0 Barca (Lượt đi Siêu cúp TBN 2015)