Bayern Munich 3-3 AC Milan (pen: 5-3, giao hữu CLB 2016)

thứ năm, 28/07/2016, 11:28|  Thể thao