Cựu danh thủ Brazil 3-1 Cựu danh thủ Đức (giao hữu)

Sunday, 7/16/2017, 8:01 PM GMT+7|  Thể thao
Cựu danh thủ Brazil 3-1 Cựu danh thủ Đức (giao hữu)
giao hữu