ĐT Việt Nam 1-8 Manchester City (Giao hữu quốc tế)

Tuesday, 7/28/2015, 2:21 AM GMT+7|  Thể thao
ĐT Việt Nam 1-8 Manchester City (Giao hữu quốc tế)
VOH