HA.GL 0-0 Công An Nhân Dân (pen 4-2) (Cúp Quốc gia 2015)

Sunday, 6/21/2015, 9:35 AM GMT+7|  Thể thao
HA.GL 0-0 Công An Nhân Dân (pen 4-2) (Cúp Quốc gia 2015)
VOH