Hà Nội FC 3-2 Than.QN (Vòng 1 V-League 1 2017)

Wednesday, 1/11/2017, 6:38 AM GMT+7|  Thể thao
Hà Nội FC 3-2 Than.QN (Vòng 1 V-League 1 2017)