Hoàng Anh Gia Lai 3-1 Sông Lam Nghệ An

thứ bảy, 22/08/2015, 09:24|  Thể thao
Hoàng Anh Gia Lai 3-1 Sông Lam Nghệ An