Manchester United 0-2 Paris Saint Germain (giải giao hữu ở Mỹ)

thứ năm, 30/07/2015, 10:59|  Thể thao
Manchester United 0-2 Paris Saint Germain (giải giao hữu ở Mỹ)