Nga 1-0 Bồ Đào Nha

thứ hai, 16/11/2015, 09:12|  Thể thao
Nga 1-0 Bồ Đào Nha