SHB Đà Nẵng 7-3 Đồng Tâm Long An (Vòng 21 Toyota V. League 2015)

thứ bảy, 15/08/2015, 10:29|  Thể thao
SHB Đà Nẵng 7-3 Đồng Tâm Long An (Vòng 21 Toyota V. League 2015)