Than Quảng Ninh 1 - 2 Hà Nội (V-League 2018)

Thursday, 10/25/2018, 8:17 PM GMT+7|  Thể thao
(VOH) - Than Quảng Ninh: Silva Dos A.J Vinicius (8') - Hà Nội: Phạm Thành Lương (31'), Trần Văn Kiên (36').
VOH Online