Than Quảng Ninh 2-1 Hải Phòng (Vòng 21 Toyota V. League 2015)

thứ bảy, 15/08/2015, 10:29|  Thể thao
Than Quảng Ninh 2-1 Hải Phòng (Vòng 21 Toyota V. League 2015)
VOH