Việt Nam 0-3 Thái Lan

thứ tư, 14/10/2015, 08:31|  Thể thao
Việt Nam 0-3 Thái Lan