Việt Nam 3-0 Sinh viên Hàn Quốc (giao hữu)

Wednesday, 11/5/2014, 11:38 AM GMT+7|  Thể thao
Việt Nam 3-0 Sinh viên Hàn Quốc (giao hữu)