Quận Thanh Xuân yêu cầu không để xe máy, xe điện ở chung cư mini
Friday, 9/22/2023, 4:11 PM GMT+7|  Thời sự
Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chuyển toàn bộ xe máy, xe đạp điện tại tầng 1 khỏi chung cư mini, nhà thuê trọ, và đặt mục tiêu nếu không di chuyển được toàn bộ thì phải di chuyển được 70 đến 80%.